top of page

"Zitojta na Warniji. Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu" projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

Celem projektu Zitojta na Warniji (Witajcie na Warmii) jest zachowanie i kultywowanie dziedzictwa kulturowego Warmii i Mazur poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnych usług w postaci warsztatów z elementami gwary warmińskiej oraz tradycyjnych produktów (brukowiec, fefernuszki i chleb na zakwasie) dzięki modernizacji i dostosowaniu istniejącej infrastruktury będącej w zasobach Wnioskodawcy.

Wartość projektu: 756 251.98 zł

Dofinansowanie ze źródeł UE: 469 186.57 zł

EFRR.jpg
bottom of page